تبلیغات در اینترنت و ویژگی های آن

تبلیغات در اینترنت و ویژگی های آن

در اینجا منظور از تبلیغات اینترنتی نمایش دادن نامها و علائم تجاری، شعارها و تصاویر تبلیغاتی در سایت ها (پایگاهها) ی پربیننده اینترنت است، به نحوی که به تحقق اهداف عمومی تبلیفات کمک نماید و کاربران (مخاطبان) را به سایت مورد نظر آگهی دهنده هدایت کند.

آگهی اینترنتی

معمولاً در ابعاد استاندارد ساخته و عرضه میشود. بنر به صورت نوشته یا تصویر ثابت یا متحرک است. هر بنر ممکن است به صورت ثابت در سایت یا سایتهای مشخص نمایش داده شود یا همراه مجموعه ای از بنرهای دیگر، به صورت متناوب به نمایش درآید. در هر صورت پس از اتصال مخاطب به سایت آگهی دهنده، اطلاعات کامل به وی داده میشود و در صورت لزوم امکاناتی مانند پست الکترونیکی، فرم های درخواست اطلاعات، فرمهای سفارش کالا یا خدمات، در اختیار او قرار می گیرد.

ویژگیهای مهم تبلیغات اینترنتی


  • – دستیابی به بازار جدید در حال گسترش
  • – هدفگیری دقیق مخاطبان
  • – اطلاع رسانی کامل و سریع

دستیابی به بازار جدید در حال گسترش

در سال های اخیر عده کاربران اینترنت در جوامع مختلف به سرعت در حال افزایش است. این روند در کشور ما نیز به خوبی مشاهده میشود. بررسی های آماری معتبر حاکیست که ظرف نیمه دوم دهه هشتاد ۱۰۳۱-۱۰۳۱ نرخ رشد کاربران اینترنت در ایران بطور متوسط سالانه ۰۱۳۳بوده است. به عبارت روشنتر عده این کاربران که مخاطبان تبلیغات اینترنتی هستند هر سال بیش از سه برابر شده وهم اکنون بین 92 تا 92 میلیون نفر برآورد می شود.
نکته در خور توجه این است که بیشتر کاربران اینترنت در ایران از اقشار جوان و میانسال، تحصیلکرده یا متخصص و متعلق به دهک های درآمدی متوسط به بالا هستند که این ویژگی ها بازار بسیار مناسبی را برای جذب کالاها و خدمات مختلف ایجاد می کند. بخش مهم دیگری از این بازار جدید، جمعیت چند میلیونی هموطنان خارج از کشورند که بیشترشان از اینترنت استفاده می کنند. بعلاوه باید به بازار بزرگ جهانی و مشتریان بالقوه کالاها و خدمات ایرانی در سرتاسر دنیا اشاره کرد که اینترنت بهترین راه دسترسی به آنان است.