تعرفه خدمات

تعرفه خدمات تبلیغات 98

درج آگهی ویژه 49 هزار تومان

درج آگهی 3 ماهه 15 هزار تومان

درج آگهی 6 ماهه 21 هزار تومان

درج آگهی 1 ساله 39 هزار تومان

بسته عضویت 3 ماهه 99 هزار تومان

بسته عضویت 1 ساله 289 هزار تومان

بسته عضویت

با خرید بسته عضویت میتوانید به مدت خریداری شده اقدام به ارسال آگهی بدون هزینه نمایید (آگهی سه ماهه – آگهی شش ماهه و آگهی یک ساله – به جز آگهی ویژه )