آفر ویژه ویزای چین

آفر ویژه ویزای چین یکساله مولتی 700 دلار شش ماهه مولتی 600 دلار دوبار ورود تجاری 500 دلار ویزای تجاری 230 دلار توریستی 110 دلار