تدریس زبان روسی

تدریس خصوصی زبان روسی با بالاترین سطح آموزش توانایی گرفتن پذیرش از دانشگاه های معتبر روسیه در کلیه رشته ها آموزش خصوصی زبان روسی