ارائه خدمات در ترکیه

قابل توجه تجار عمده وخرده فروشان در ایران.ارائه خدمات درترکیه جهت خرید وسایل انواع پوشاک،موادغذایی،قطعات صنعتی،کشاورزی،الکترونیک،وسایل ورزشی و غیره….عرضه بصورت مستقیم بدونه واسطه،صفر تا صد […]