اموزش تخصصی سه تار

اموزش تخصصی سه تار تدریس تخصصی سه تار و نت خوانی،کلاسهای تمرین بدون ساز که باعث پیشرفت سریعتر در نوازندگی کلیه سازها میشود،ساخت و تعمیر […]