عرضه مستقیم برنج گیلان

عرضه مستقیم برنج گیلان تامین برنج هتل ها،رستوران ها،و شرکتهای معتبر انواع برنج هاشمی طارم فجر شیرودی و … به صورت کلی و جزئی