فیزیوتراپی بهار

فیزیوتراپی بهار با مسئولیت فنی محسن میری با کادری مجرب و تجهیزاتی پیشرفته در دو نوبت صبح و عصر فعال می باشد