کمپرسور اسکرو و تجهیزات جانبی

شرکت هواصنعت میهن تولیدکننده ی کمپرسورهای اسکرووتجهیزات جانبی *کمپرسوراسکرو(از۱مترمکعب تا۴۵مترمکعب بردقیقه) ایراند:روتورکمپ المان_ارزنرالمان الکتروموتور:موتوژن تبریز_جمکومشهد_زیمنس اروپا تابلوبرق:LS-اشنایدر بردکنترلی:داتکت کره_ارسین ایران تمام ابزاردقیق :ایتالیایی جدایش روغن […]