390,000 تومان

تور زمینی یزد ویژه مرداد ماه

تور زمینی یزد ویژه مرداد ماه -3شب و 4روز -اقامت با صبحانه -هتل⭐️5صفاییه……………………………………….810.000تومان -هتل⭐️3والی………………………………………….810.000تومان -هتل⭐️4مشیرالممالک……………………………….790.000تومان -هتل⭐️4داد……………………………………………780.000تومان -هتل⭐️4ارگ جدید……………………………………730.000تومان -هتل⭐️4ملک تجار…………………………………..680.000تومان -هتل⭐️4زنبق………………………………………..650.000تومان -هتل⭐️4فهادان……………………………………….620.000تومان -هتل⭐️3لاله………………………………………….600.000تومان -هتل⭐️3مهر………………………………………….590.000تومان -هتل⭐️3پارسیان……………………………………580.000تومان […]