1,790,000 تومان

تور زمینی باکو

تور زمینی باکو تاریخ حرکت 9 مرداد ماه با برنامه های شاد و متنوع 3 شب و 4 روز شروع نرخ از 1.790.000 تومان
430,000 تومان

تور زمینی شیراز

تور زمینی شیراز -3شب و 4روز -اقامت با صبحانه -هتل⭐️5زندیه……………………………………………….1.050.000تومان -هتل⭐️5هما………………………………………………..1.030.000تومان -هتل⭐️5بزرگ………………………………………………..990.000تومان -هتل⭐️5چمران……………………………………………..860.000تومان -هتل⭐️5پرسپولیس………………………………………..820.000تومان -هتل⭐️4رویال………………………………………………790.000تومان -هتل ⭐️5پارس……………………………………………..730.000تومان -هتل⭐️4پارسه……………………………………………..690.000تومان -هتل⭐️4کریمخان……………………………………………650.000تومان -هتل⭐️4پارک سعدی………………………………………610.000تومان -هتل⭐️4ستارگان………………………………………….600.000تومان -هتل⭐️3ارگ…………………………………………………590.000تومان -هتل⭐️4الیزه……………………………………………….580.000تومان -هتل⭐️4آریوبرزن……………………………………………..580.000تومان […]
390,000 تومان

تور زمینی یزد ویژه مرداد ماه

تور زمینی یزد ویژه مرداد ماه -3شب و 4روز -اقامت با صبحانه -هتل⭐️5صفاییه……………………………………….810.000تومان -هتل⭐️3والی………………………………………….810.000تومان -هتل⭐️4مشیرالممالک……………………………….790.000تومان -هتل⭐️4داد……………………………………………780.000تومان -هتل⭐️4ارگ جدید……………………………………730.000تومان -هتل⭐️4ملک تجار…………………………………..680.000تومان -هتل⭐️4زنبق………………………………………..650.000تومان -هتل⭐️4فهادان……………………………………….620.000تومان -هتل⭐️3لاله………………………………………….600.000تومان -هتل⭐️3مهر………………………………………….590.000تومان -هتل⭐️3پارسیان……………………………………580.000تومان […]
560,000 تومان

تور زمینی تبریز ویژه مرداد ماه

تور زمینی تبریز ویژه مرداد ماه -3شب و4روز -اقامت با صبحانه -هتل⭐️5لاله پارک………………………………………1.090.000تومان -هتل⭐️5پارس ائل گلی…………………………………1.060.000تومان -هتل⭐️شهریار………………………………………….1.020.000تومان -هتل⭐️5لاله کندوان……………………………………..980.000تومان -هتل⭐️4گسترش……………………………………….850.000تومان -هتل⭐️4پتروشیمی…………………………………….790.000تومان -هتل⭐️3آزادی………………………………………….730.000تومان -هتل⭐️3کاسپین……………………………………….680.000تومان -هتل⭐️3اهراب…………………………………………660.000تومان -هتل⭐️2سهند…………………………………………580.000تومان […]