940,000 تومان

تور هوایی یزد ویژه مرداد ماه

تور هوایی یزد ویژه مرداد ماه -3شب و4روز -اقامت با صبحانه -هتل⭐️5صفاییه……………………………………………1.370.000تومان -هتل⭐️والی……………………………………………….1.370.000تومان -هتل⭐️4مشیرالممالک…………………………………..1.340.000تومان -هتل⭐️4داد……………………………………………….1.330.000تومان -هتل⭐️4ارگ جدید……………………………………….1.280.000تومان -هتل⭐️4ملک تجار……………………………………….1.230.000تومان -هتل⭐️4زنبق……………………………………………1.200.000تومان -هتل⭐️4فهادان……………………………………………1.170.000تومان -هتل⭐️3لاله………………………………………………1.150.000تومان -هتل⭐️3مهر………………………………………………1.140.000تومان -هتل⭐️3پارسیان…………………………………………1.130.000تومان -هتل⭐️3لب […]