باریت حفاری

باریت متشکل شده از مواد معدنی سولفات باریم ( BaSO4) معمولاً بی رنگ یا  شیری رنگ هستند. از باریت بعنوان یک ماده افزودنی سنگین در گل […]