باریت حفاری

باريت متشكل شده از مواد معدني سولفات باريم ( BaSO4) معمولاً بي رنگ يا  شيري رنگ هستند. از باريت بعنوان يك ماده افزودني سنگين در گل […]