940,000 تومان

تور هوایی یزد ویژه مرداد ماه

تور هوایی یزد ویژه مرداد ماه -3شب و4روز -اقامت با صبحانه -هتل⭐️5صفاییه……………………………………………1.370.000تومان -هتل⭐️والی……………………………………………….1.370.000تومان -هتل⭐️4مشیرالممالک…………………………………..1.340.000تومان -هتل⭐️4داد……………………………………………….1.330.000تومان -هتل⭐️4ارگ جدید……………………………………….1.280.000تومان -هتل⭐️4ملک تجار……………………………………….1.230.000تومان -هتل⭐️4زنبق……………………………………………1.200.000تومان -هتل⭐️4فهادان……………………………………………1.170.000تومان -هتل⭐️3لاله………………………………………………1.150.000تومان -هتل⭐️3مهر………………………………………………1.140.000تومان -هتل⭐️3پارسیان…………………………………………1.130.000تومان -هتل⭐️3لب […]
390,000 تومان

تور زمینی یزد ویژه مرداد ماه

تور زمینی یزد ویژه مرداد ماه -3شب و 4روز -اقامت با صبحانه -هتل⭐️5صفاییه……………………………………….810.000تومان -هتل⭐️3والی………………………………………….810.000تومان -هتل⭐️4مشیرالممالک……………………………….790.000تومان -هتل⭐️4داد……………………………………………780.000تومان -هتل⭐️4ارگ جدید……………………………………730.000تومان -هتل⭐️4ملک تجار…………………………………..680.000تومان -هتل⭐️4زنبق………………………………………..650.000تومان -هتل⭐️4فهادان……………………………………….620.000تومان -هتل⭐️3لاله………………………………………….600.000تومان -هتل⭐️3مهر………………………………………….590.000تومان -هتل⭐️3پارسیان……………………………………580.000تومان […]