چاپ قائم

انواع چاپ روی پلاستیک-سلفون-پارچه-شیشه-هدایای تبلیغاتی- ساکدستی های پارچه ای- انواع لباس های بیمارستانی و شرکتی و…