خشکشویی و سفیدشویی مدرن

خشکشویی وسفیدشویی مدرن با مدیریت جدید شستشو انواع البسه لکه گیری و لکه بری انواع لکه ها شستشو انواع روتختی،ملحفه،روفرشی،پرده و… به صورت تک شویی