دریل اولتراسونیک

دریل اولتراسونیک هیلوک ساخت ایران یک سال گارانتی سیستم PWMبرای کاهش مصرف انرژی و گرم شدن مدارات قدرت الکترونیک مجهز به پمپ جریان آب .محلول […]