قالیشویی زنده رود

شست شوبادستگاهای تمام مکانیزه بدون دخالت دست متخصص درشست و شوی انواع فرشهای ماشینی وفرشهای دستباف معمولی .اعلا.ابریشم سرویس سراسراصفهان شماره تماس:۰۳۱۳۷۸۶۴۰۴۱