آگهی ویژه

کانال سازی

(ویل) ساخت و نصب کانال هوا،ساخت و نصب هود های صنعتی،نصب کانال پیش ساخته،(لکل)،عایق کاری،(افاک)تعمیرات هواساز،ساخت اگزاس فن،(اثیم)،ساخت و نصب هود های استیل و گالوانیزه. […]