شفت بادی

کیان تجارت سازنده برترین شفت های بادی درایران و خاورمیانه. ساخت، تعمیر ونگهداری دوره ای شفت های بادی (ایر شفت) در ایران . کانال ما […]