28,000 تومان

شلنگ فلکسی

شلنگ فلکسی 1/2 ، 3/4 ، 1اینچ کششی 30سانت به 60سانت کششی 50سانت به 100سانت 02166644792 02166693612 02166658223