شیلنگ

تولیدوتهیه انواع شیلنگ آبنما فنردار و شفاف نخدارو سیم‌دار و ابنما و ابیاری و کشاورزی و انواع بست و ملزومات دیگر و …