مغز گردو ایرانی

گردو ایرانی (اسکو) در دو نوع معمولی و عالی تازه، چرب و لذیذ با قیمت مناسب فروش بصورت عمده و خرده( بالای ۵کیلو) ارسال به […]