آگهی ویژه

فروش:مونل، اینکونل، هستلوی، نایمونیک، استلایت، هاینس، داپلکس،

فروش انواع سوپرالیاژوفولادهای آلیاژی مقاوم دربرابر حرارت وخوردگی مورداستفاده درصنایع نفت، گاز، پتروشیمی، دریایی، هوافضا، و…ازقبیل مونل500،مونل400،اینکونل600،اینکونل617، اینکونل625،اینکونل718،اینکونل825،اینکونلx750،فروش،الوی۲۰، الوی۹۰۴، استلایت6،داپلکس،هستلویc276وB2، نایمونیک،استلایت،هاینس، کاپرنیکل،اینکولای800،هستلویx،ورق ومیلگردکوار(kovar)،و…. استیل نسوز۳۲۱،۳۱۰، […]