محافظ‌ و‌ با دیگارد‌ شخصی

بنده‌ یک‌ آقاهستم‌دوره‌های‌مختلف‌رانندگی‌ و حفاظت شخصیت‌ رو‌دیدم‌ با مجوز‌حمل‌سلاح‌با‌تجربه‌ کافی‌در خدمت‌عزیزانی‌که‌ راننده‌ و‌محافظ‌ شخصی‌ لازم‌ دارن