فروش فالوور و….

1*فروش خدمات تمام شبکه های اجتماعی (به صورت کامل) 2*انجام تمام خدمات google(به صورت کامل) 3*انجام همه ی کارهای تبلیغاتی (به صورت کامل)