اینجا مکانی است که در آن شما می توانید آگهی های طبقه بندی شده را در سایت خود ایجاد کنید.

ورق استیل410s

ورق 410s ضخامت ۱ تا ۱۵ میل درابعادمختلف فروش انواع سوپرالیاژ مونل اینکونل هستلوی نایمونیک و…. فولادهای الیاژی جوش ارگون المینیوم وقطعات دقیق صنعتی