درباره من:

آزمایش های میکروبی ، شیمیایی ، فیزیکی و فلزات سنگین نمونه های آب ، پساب ، خاک ، نمونه های رسوب و … شامل :

آزمایش های آب آشامیدنی ، آب معدنی ، آب چاه ، مخازن آب ، آب چشمه ، آب قنات ، آب رودخانه ، آب استخر شنا ، آب استخر پرورش ماهی ، آب استخر پرورش زالو ، آب دریا ، آب کانال ، آب دریاچه ، آب سد ، آب استخر های تفریحی ، آب دیگ بخار ، آب برج های خنک کننده ، آب کارواش ها ، آب دستگاه های دیالیز ، آب دستگاه RO ، آب مصرفی دام و طیور ، آب مصرفی کشاورزی و باغات ، آزمایش فاضلاب خام و فاضلاب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب و …

لیست من