درباره من:

شماره تماس : ۶۶۶۳۲۴۶۹
شماره همراه : ۰۹۰۵۹۲۵۱۸۰۰
بازار آهن شاد آباد
فروش پایان معامله نیست.
ما به جذب مشتریان دائمی می اندیشیم.

لیست من