درباره من:

هولدینگ کارینورویال یک شرکت تولیدی قطعات است که تولید محصول درجه یک اصلی ترین رویکرد آن است.در این شرکت محصول در جه 2 به هیچ وجه تولید نمیشود.لذا تمام محصولات شامل ضمانت گارانتی ومرجویی میباشد.
هدف اصلی فروش محصول درجه یک تولیدی در قالب کار آفرینی در بخش صنعتی که بوسیله ایجاد نمایندگی های انحصاری در سراسر کشور است.
سیاست کاری گروه در یک جمله: مشاوره,راه اندازی,آموزش وپشتیبانی

لیست من