درباره من:

در کتاب “نیمرخ؛من و آموزش و پرورش” مولف کتاب، آقای هادی عزیززاده، تجربه های سی سال کار در آموزش و پرورش ایران (از معلمی و مدیریت مدرسه تا مدیرکلی آموزش متوسطه و دبیرکلی شورای عالی آموزش و پرورش) و مدیریت دفتر منطقه ای آیسسکو در تهران و معاونت دفتر مرکزی سازمان آیسسکو در مراکش را به همراه تجربه هایی از دوران تحصیل و دوران بازنشستگی بازگو کرده است؛داستان پنجاه سال تلاش است و موفقیتها و گاه ناکامی ها و لا به لای آن رمز و رموز مدیریت و برنامه ریزی برای ایجاد تغییر. در پایان، مولف کتاب، دیدگاه های خود را در باره مسائل امروز و آینده آموزش و پرورش و راه حل ها ارائه داده است.

لیست من