درباره من:

تکنسین رفع خرابی سیمکشی داخلی تلفن و برق

لیست من