درباره من:

انبار کاغذ سینا
خریدار انواع کاغذ باطله
ضایعات کاغذ و مقوا

لیست من