درباره من:

مجتمع آموزشی فنی حرفه ای سروش جاوید با تامین فضای کاربردی مناسب و تکمیل زیر ساختهای آموزشی لازم در سال1391 موفق به اخذ موافقت نامه اصولی در هفت رشته (دپارتمان) آموزشی (برق، الکترونیک، تاسیسات، جوشکاری-عمران، معماری و هنرهای نمایشی) و 88 حرفه زیر مجموعه رشته های فوق گردید.

لیست من