تعرفه و هزینه تبلیغات اینترنتی (بخش 2)

تعرفه و هزینه تبلیغات اینترنتی همانطور که در بخش اول این مقاله توضیح دادیم تبلیغات نقش حیاطی یک کسب و کار و فروش محصول به شمار می آید برای اینکه نتیجه تلاش های ما حاصل داشته باشد و نتیجه مطلوبی به دست آوریم بهتر است از ایده تبیغات اینترنتی بهره ببریم اینکه از کدام روش تبلیغ اینترنتی استفاده کنیم بسته به خود ما و هزینه ای که برای تبلیغات در نظر گرفتیم دارد .در بخش اول چند مورد از روش های تبلیغات اینترنتی را برسی کردیم و همینطور هزینه های لازم برای هر کدام از روش ها .اکنون در این مقاله به ادامه مبحث قبلی یعنی به ادامه روش اینترنتی و هزینه های آن ها می پردازیم . تبلیغات اینترنتی در شبکه های مجازی امروزه اگر به هر فردی که از کنار ما می گذرد نگاهی بیندازیم می بینیم که یک گوشی هوشمند در دست دارد این گوشی های هوشمند استفاده های مختلفی دارد اکثرا افراد چه غریبه ها و چه خانواده خود اگر کمی دقت کنیم می بینیم که در شبکه های مجازی فعالیت می کند که این فعالیت بسته به حیطه کاری شان دارد بعضی افراد از این شبکه های مجازی پول در می آورد و بعضی ها هم صرفا جهت فعالیت روزمره و تفریحات عضو ک…
ادامه مطلب
  • 0