انتخاب کلمات کلیدی آگهی اینترنتی

انتخاب کلمات کلیدی آگهی اینترنتی در انتخاب کلمات کلیدی آگهی اینترنتی اطمینان حاصل کنید که تمامی کلمات و عبارات کلیدی مورد نظر شما همان کلماتی هستند که مردم به دنبال آنها جستجو میکنند. مثلاً اگر همه افراد به دنبال عبارت search engine placement میگردند، استفاده از عبارت search engine marketing سودی ندارد. کلمات کلیدی را درون متن بگذارید بدون انتخاب انتخاب کلمات کلیدی آگهی اینترنتی چگونه موتورهای جستجو مانند گوگل  میتوانند بفهمند که سایت شما درباره چیست اگر شما چیزی به آنها نگویید؟ نمیتوان توقع داشت که یک مقاله با جستجوی عبارت search engine marketing یافت شود، مگر اینکه این عبارت به طور مکرر در آن به کار رفته باشد. با اینکه این نکته بسیار منطقی است، اما هنوز هم بسیاری از مردم آن را فراموش میکنند. آنها متعجبند که چرا صفحه و سایت آنها با جستجوی یک عبارت خاص بالا نمیآید و پیدا نمیشود، در حالیکه اصلاً آن عبارت را در سایت خود بکار نبرده اند.   ۵ کلمات کلیدی را در جایی قرار دهید که ارزشمند باشد و به حساب بیاید کلمات کلیدی را در قسمت title صفحه بکار ببرید< >t…
ادامه مطلب
  • 0