بازاریابی و تبلیغات اینترنتی

بازاریابی و تبلیغات اینترنتی مقاله پیش رو در مورد بازاریابی و تبلیغات اینترنتی می باشد ،   جمعیت کاربران اینترنت ایران به شکل فزایندهای در حال رشد است آخرین آمارها از تعاداد کاربران اینترنت در ایران نشان می دهد که 11 درصد مردم از اینترنت استفاده میکنند؛ 21 درصد کاربران اینترنت در گروه سنی 21 تا 29 سال قرار دارند و اینترنت موبایل بیشترین پارامتر اتصال اه اینترنت در ایران است. و به نظر میرسد این رشد روز به روز به سمت ابزارهای موبایل گرایش بیشتری نشان میدهد، بیشترین اتصال به شبکه اینترنت در ایران هم از طریق تلفن همراه انجام می شود و تعداد اعلام شده برای کاربران شبکه GPRS در کشورمان بالغ بر 27 میلیون و 521 هزار نفر است بازاریابی و تبلیغات اینترنتی  چیست ؟ بازاریابی یعنی همگراسازی همه فعالیت های شرکت در مسیر فروش بیشتر و تبلیغات اینترنتی زیر مجموعه ای از بازاریابی می باشد که بخش قابل توجهی از بارار یابی را به خود اختصاص داده. در واقع مهم نیست که بازاریابی را چه تعریف کنیم، مهم این است که بدانیم نمیشود در دنیای مدرن امروز بدون بازاریابی به فعالیت اقتصادی ادامه داد و…
ادامه مطلب
  • 0