بنر در تبلیغات و آگهی اینترنتی

بنر در تبلیغات و آگهی اینترنتی بنر در تبلیغات و آگهی اینترنتی در خور توجهی نیست اما اثر مهمی بر تبلیغات شما دارد ، یک هدف خیلی مهم دیگر از تبلیغات بنری جاانداختن نام تجاری است. بنر تبلیغات و آگهی اینترنتی شما می تواند یا بهتر است بگوییم باید مجموعه ای از لوگو، رنگ و شعار تبلیغاتی شما باشد. تبلیغات اینترنتی تبلیغات اینترنتی بنری یک راه موثر برای نمایش پیام های تبلیغاتی شما در اینترنت است. این تبلیغات تنها روش تبلیغات در اینترنت نیست ولی بخش اساسی از تبلیغات آنلاین به حساب می آید. خرید زمان با فضا بدست آوردن مجوزی برای استفاه از ملک شخصی دیگری نیست بلکه اجاره صحنه ای است که میخواهید نمایش مورد نظر خود را درآن بازی کنید . « هووارد گایسج » تبلیغات اینترنتی هنوز نوپاست و تبلیغات چی ها هنوز در حال تحقیق و بررسی اند که آیا تبلیغ در اینترنت هم شبیه تبلیغ در مطبوعات ، تلویزیون و تابلو آگهی اینترنتی است یا نه در حقیقت تبلیغات و آگهی اینترنتی آمیزه ای از تمام این تبلیغات است . جنبه های مثبت و منفی تبلیغات اینترنتی : خیلی راحت میتوان بازار را آزمایش کرد تبلیغات اینتر…
ادامه مطلب
  • 0