بهینه سازی هزینه تبلیغات اینترنتی

بهینه سازی هزینه تبلیغات اینترنتی در بهینه سازی هزینه تبلیغات اینترنتی ابتدا بیایید دو تا از رایجترین استدﻻل های غلط را در این باره مورد بررسی قرار دهیم: اول؛ آن تبلیغاتی است که به طور اعجاب انگیز بسیاری از مسیرهایی را کـه در نگهـداری آن مشـکل داشته اید نشان میدهد و دوم آن تبلیغاتی است که اکثر مدیران آنها را انجام میدهند و معموﻻً هیچ اثری ندارد. حال شما کدامیک را برمیگزینید؟

به عقیده من، حقیقت در میان این دو قرار دارد.

اگر کسی از شرکت شما و محصوﻻت آن آگاهی ندارد، بدون شک مدت زیادی در بازار کار نخواهید بود. تبلیغات یکی از راه های جلب توجه است و چون ما در جامعه ای زندگی میکنیم که مجبوریم بـرای کوچکترین چیزها بجنگیم، تبلیغات دستکمی از هنر ندارد. زمانی که شما یک هنر، مثلا نقاشی را می آموزید، میفهمید که چگونه رنگ هـای دقیـق و مواد خـام را درست به کار ببرید، به همان خوبی که قلم های مناسب را برای شـکل دادن بـه تخیـلات ذهنـی بـه کـار میبرید. در تبلیغات هم به همان صورت است. قانون هایی وجود دارند که به جنبه های روانی ختم میشوند و کسی را …
ادامه مطلب
  • 0

بهینه سازی هزینه تبلیغات اینترنتی

بهینه سازی هزینه تبلیغات اینترنتی برای بهینه سازی هزینه تبلیغات اینترنتی که روش های مختلفی در اینترنت برای هزینه کردن وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از: CPM، هزینه به ازای هر 1000 بار نمایش این مدل نشان میدهد که شما به ازای هر 1000 بار نمایش بنر خود چه مبلغی پرداخت میکنید. این مدل مناسبی برای وب سایت های پخش کننده آگهی میباشد، چرا که بدون توجه به موفقیت و یا عدم موفقیت یک کارزار تبلیغاتی پول خود را دریافت میکنند. دقت کنید، نمایش 1000 بار این مورد را که تبلیغ شما 1000 بار دیده شده، گارانتی نمیکند، بلکه فقط 1000 بار نمایش را گارانتی میکند. این ماجرا باعث شده است که بسیاری از تبلیغ دهنده ها به جای این شیوه، از مدل های یا استفاده نمایند. CPC هزینه به ازای هر کلیک مبلغی که شما به ازای هر کلیک پرداخت میکنید، این بدان معناست که شما وقتی که کاربری روی بنر شما کلیک کرد و وارد وبسایت شما گردید، هزینه پرداخت میکنید. در این مدل شما باید سعی کنید در وبسایتهای که مرتبط با موضوع شما هستند تبلیغ کنید ، این مدل امروزه با توجه به اینکه ریسک تبلیغات را بین تبلیغ دهنده و پخش ک…
ادامه مطلب
  • 0