تاکتیک های مهم در برندینگ و بازاریابی در زمان بحران

تاکتیک های مهم در برندینگ و بازاریابی در زمان بحران اثرات بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ هنوز هم در بسیاری از نقاط جهان احساس میشود. بسیاری از مردم، همچنان تحت تاثیر ناملایمات اقتصادی هستند: بدهی های دانشجویی رو به افزایش است، نرخ بیکاری در برخی نقاط، هنوز هم بالاست و به دلیل وجود شاخص های نگران کننده، ترس از یک بحران دیگر در ذهن مردم وجود دارد. اما برخی کسب و کارها با موفقیت از بحران عبور کرده اند و طبق تحقیقات ما، علت موفقیت آنها، تمرکز بر حوزه برندینگ و قیمت گذاری بوده است. سوال اینجاست که چطور موفق شده اند؟ چه چیزی میان این کسب و کارها و رقیبانشان تمایز ایجاد کرده است؟ نوآوری؛ مزیت رقابتی عصر جدید: تبلیغات، طراحی محصول و وب، بسته بندی، هویت، استراتژی و وعده ثبات برند، همه از اجزای جدایی ناپذیر بازاریابی اند که وجودشان لازم است اما برای عبور از بحران، کافی نیستند. وقتی خطرات ما را احاطه کرده اند، برای آنکه بقای خود را تضمین کنیم، باید از تکنولوژیهای جدید و تحقیقات و نظرسنجی برای پیشبینی دورنمای رقابتی استفاده کنیم. به اعتقاد ما، نوآوری یکی از بهترین نمونه های مزیت رقابتی است و با ا…
ادامه مطلب
  • 0