تبلیغات در اینترنت و فضای مجازی

تبلیغات در اینترنت و فضای مجازی در مقاله تبلیغات در اینترنت و فضای مجازی وقتی تبلیغات قرار است در سایت ها و وبلاگها به نمایش گذاشته شوند، تمام قوانین و شرایط تغییر میکند.این موضوع در حقیقت تا حد چشمگیری به میزان نفوذ اینترنت در یک کشور و زیرساخت های آن برای افزایش سرعت و پهنای باند بستگی دارد. تبلیغات آنلاین برای کشور ما که ضریب نفوذ اینترنت در آن تنها به حدود ۱۰ درصد میرسد، بحث تبلیغات آنلاین به موضوع مهجور و دورافتادهای تبدیل شده است.به این دلیل است که همین تبلیغات اندکی هم که در وبسایت های مختلف وجود دارند هنوز نتوانسته اند به نظم مشخصی رسیده و قانون مند شوند.به این ترتیب است که تعرفه معینی برای تبلیغات آنلاین وجود نداشته و قیمتها را صاحبان وبسایت ها و فضاهای مجازی تعیین میکنند. اما به طور کلی هزینه تبلیغات در وبسایت های معمولی با حدود ۲۴۴۴ بازدیدکننده در روز بین ۱۴تا ۲۴۴ هزار تومان برای یک ماه است.این قیمت اما برای وبسایت هایی با تعداد بازدیدکننده 4440 نفر به بالا در روز به حدود ۲۴۴ تا 440 هزار تومان در یک ماه میرسد. در این میان گاهی تعداد کلیک ها تعیین ک…
ادامه مطلب
  • 0