تبلیغات اینترنتی خود را هدف گیری کنید

تبلیغات اینترنتی خود را هدف گیری کنید منظور از تبلیغات اینترنتی خود را هدف گیری کنید پیام رسانی به مخاطبانی است که دارای علاقه مشترک شغلی، تخصصی، هنری،ورزشی و مانند آن هستند. در تبلیغات اینترنتی از طریق بنر این گروه ها را می توان با دسته بندی سایت های نمایش دهنده آگهی از یکدیگر تفکیک کرد به طوری که هر آگهی برای گروه خاصی از مخاطبان پخش شود. ناگفته پیداست که به این ترتیب هزینه ها کاهش و بازدهی تبلیغات به میزان درخور توجهی افزایش می یابد. تبلیغات خود را با گروه های کوچک محک بزنید یک وجه امتیاز یا زیبایی تبلیغات اینترنتی این است که با هزینه ناچیزی می توانید آگهی های خود را با گروه کوچکی از مخاطبان بیازمایید. همچنین می توانید بنرهایی با شکل ها، رنگ ها، متن ها و اندازه های مختلف تهیه و اثربخشی آنها را با هم مقایسه کنید. با کمی دقت و حوصله می توانید پیشنهادهای فروش را به گونه ای تنظیم کنید که با خصوصیات و علاقه گروهی مخاطبان سازگارتر شده و بیشترین نتیجه را به بار آورد. بخشی از استراتژی کلی تبلیغات خود را به بنر اختصاص دهید تبلیغات اینترنتی معمولاً وقتی بیشترین نتیجه…
ادامه مطلب
  • 0