تبلیغات در اینترنت و ویژگی های آن

تبلیغات در اینترنت و ویژگی های آن در اینجا منظور از تبلیغات اینترنتی نمایش دادن نامها و علائم تجاری، شعارها و تصاویر تبلیغاتی در سایت ها (پایگاهها) ی پربیننده اینترنت است، به نحوی که به تحقق اهداف عمومی تبلیفات کمک نماید و کاربران (مخاطبان) را به سایت مورد نظر آگهی دهنده هدایت کند. آگهی اینترنتی معمولاً در ابعاد استاندارد ساخته و عرضه میشود. بنر به صورت نوشته یا تصویر ثابت یا متحرک است. هر بنر ممکن است به صورت ثابت در سایت یا سایتهای مشخص نمایش داده شود یا همراه مجموعه ای از بنرهای دیگر، به صورت متناوب به نمایش درآید. در هر صورت پس از اتصال مخاطب به سایت آگهی دهنده، اطلاعات کامل به وی داده میشود و در صورت لزوم امکاناتی مانند پست الکترونیکی، فرم های درخواست اطلاعات، فرمهای سفارش کالا یا خدمات، در اختیار او قرار می گیرد. ویژگیهای مهم تبلیغات اینترنتی - دستیابی به بازار جدید در حال گسترش - هدفگیری دقیق مخاطبان - اطلاع رسانی کامل و سریع دستیابی به بازار جدید در حال گسترش در سال های اخیر عده کاربران اینترنت در جوامع مختلف به سرعت در حال افزایش است. این رون…
ادامه مطلب
  • 0