تعریف قیمت در بازاریابی

تعریف قیمت در بازاریابی قیمت در آمیخته بازاریابی فقط یک عامل است . یک عامل مهم و تعیین کننده. قیمت یک معیار کمی و  قابل اندازه گیری و مقایسه است و کار تصمیم گیری در فرایند خرید را برای مشتری آسانتر میکند. از قیمت به عنوان یک عامل انگیزشی نیز میتوان استفاده نمود و بسیاری از مصرف کنندگان و یا مشتریان را با حربه قیمت کمتر و یا تخفیف بیشتر جلب کرد. برخلاف باور عموم که عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت است در بازاریابی قیمت به عوامل گوناگونی مانند هزینه های تولید، قیمت تمام شده، موقعیت و چگونگی رقابت یا انحصار، قوانین مالیاتی و محاسباتی، هزینه اولیه و مواردی از این قبیل بستگی دارد. بعلاوه قیمت هماهنگ با سایر عناصر آمیخته بازاریابی یعنی محصول، کانالهای توزیع و تبلیغات تعیین میگردد. تعریف قیمت و قیمت گذاری قیمت میزان فایده یا ارزش است که مصرف کنندگان برای مزایای حاصل از داشتن یا استفاده از کالا پرداخت می کند. به عبارت دیگر قیمت یا ارزش یعنی قسمتی از قدرت خرید که مصرف کننده یا خریدار مایل است و می تواند آن را در هنگام مبادله یا معامله با کالا یا خدمتی عوض کند.مدیر بازاریابی باید از…
ادامه مطلب
  • 0