تعیین تارگت در تبلیغات اینترنتی

تعیین تارگت در تبلیغات اینترنتی در تعیین تعیین تارگت در تبلیغات اینترنتی و درج آگهی اینترنتی ابتدا منظور از تعیین تارگت در تبلیغات اینترنتی ، پیام رسانی به مخاطبانی است که دارای علائق مشترک شغلی، تخصصی، هنری، ورزشی و امثال آن هستند. در تبلیغات از طریق بنر این گروهها را می توان با دسته بندی سایتهای نمایش دهنده آگهی از یکدیگر تفکیک کرد، بطوریکه هر آگهی برای گروه خاصی از مخاطبان پخش شود. نا گفته پیداست که به این ترتیب هزینه ها کاهش و بازدهی تبلیغات به میزان درخور توجهی افزایش می یابد. تبلیغات خود را با گروههای کوچک محک بزنید یک وجه امتیاز یا زیبایی تبلیغات اینترنتی این است که با هزینه ناچیزی می توانید آگهی های خود را با گروه کوچکی از مخاطبان بیازمائید. همچنین می توانید بنرهایی با شکل ها، رنگ ها، متنها و اندازه های مختلف تهیه و اثر بخشی آنها را با هم مقایسه کنید. با کمی دقت و حوصله می توانید پیشنهاد های فروش را بگونه ای تنظیم نمائید که با خصوصیات وعلائق گروهی مخاطبان سازگارتر شده و بیشترین نتیجه را به بار آورد. تبلیغات اینترنتی در ایران در ایران متوسط هزینه نمایش ۱۴۴…
ادامه مطلب
  • 0