دلیل موفقیت در کسب و کار اینترنتی

دلیل موفقیت در کسب و کار اینترنتی در کسب و کار اینترنتی مهم نیست که شما چند سال سن دارید ، اصلاً مهم نیست که شما چقدر سرمایه دارید ، در کسب و کار اینترنتی مهم نیست که شما در کجای این کره خاکی زندگی میکنید. یک کارآفرین به همراه ایده نو و خدماتی که برای مخاطبین جذاب  باشد یکی از دلایل موفقیت در کسب و کار است . ایجاد کسب و کار اینترنتی همانند رفتن به یک سفر دور و دراز است، سفر به مکانی ناشناخته و مهمتر از آن سفری که حتی تجربه کسانی که از شما جلوتر هستند برای موفقیت شما کافی نیست .تنها راهنمای شما برای شروع این سفر یک نقشه است، یک نقشه ای که تا پایان این سفر راهنمای شما باشد و به شما کمک کند. نا این نقشه در کسب و کار اینترنتی طرح تجاری Business Plan است. سنجش عملکرد بازاریابی اینترنتی اما تمامی افرادی که قصد انتخاب معیارهایی برای سنجش عملکرد بازاریابی اینترنتی دارند باید عواملی را در نظر بگیرند که اثرات مثبت سه مفهوم زیر را داشته باشند : جذب مشتری اینترنتی حفظ مشتری اینترنتی کسب درآمد اینترنتی جذب مشتری اینترنتی برای جذب مشتری اینترنتی از طریق آگهی ای…
ادامه مطلب
  • 0