راهکار برای بازاریابی در دوران رکود اقتصادی

راهکار برای بازاریابی در دوران رکود اقتصادی چرخه های اقتصادی به گونه ای تغییر می کنند که همیشه و در همه جای دنیا، بحران ها و رکودهای اقتصادی مثل رکود اقتصادی سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۹ ، به وجود می آیند. این مختص ایران نیست و در همه جا احتمال دارد پیش بیایید، به تعبیر نسیم نیکولاس طالب، قوی سیاه است. پس هر شرکتی باید برنامه ایی برای بازاریابی در دوران رکود اقتصادی را داشته باشد. با این که اکثر شرکت ها در چنین دوران هایی، بودجه های بازاریابی شان را کاهش و بازاریاب ها را برای صرفه جویی هر چه بیشتر تحت فشار قرار می دهند، اما شرکت هایی هم هستند که در دوران رکود، کار و کاسبی شان رونق پیدا می کند و در نتیجه، برنامه های بازاریابی شان را گسترش می دهند. در ادامه، برخی از رهنمودها برای بازاریابی در دوران رکود اقتصادی و جان به در بردن از شرایط رکود اقتصادی و موفقیت در این شرایط را مرور می کنیم.مزایای سرمایه گذاری را مد نظر قرار دهید. آیا انجام سرمایه گذاری های جدید در دوران رکود اقتصادی، به صرفه است؟ هر چند که شدت بحران اقتصادی سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ ، بسیاری از شرکت ها را با سرنوشت نامعلومی مواج…
ادامه مطلب
  • 0