روش افزایش درآمد از تبلیغات اینترنتی

روش افزایش درآمد از تبلیغات اینترنتی روش افزایش درآمد از تبلیغات اینترنتی از طریق تبلیغات متنی در اواخردهه ۱۴میلادی، درآمد قابل توجه ی از طریق تبلیغات بنری نصیب صاحبان وب سایت ها میشد. اما این عظمت دیری نپایید. کوزه عسل رویاها خیلی زود شکست. هزینه پرداخت شده بابت هر هزار تبلیغ ( CPM )شاخص قیمت تبلیغات بنری به نحو قابل توجه ی سقوط کرد. در حالی که برخی از صاحبان وب سایت ها سرگرم لذت بردن از درآمد خود بودند (چیزی در حدود /۱۱۴CPMدلار )، این میزان درآمد به یکباره در مدت زمانی کوتاه به کمتر از / ۴,۱CPMدلار، رسید و به همین نسبت درآمد سایت هایی با حدود ۱۴۴۴۴۴تبلیغ در هر ماه به ۳۱۴۴۴دلار در هر ماه رسید. این زمان بود که آه از نهاد صاحبین سایتها برآمد.البته رشد تبلیغات بنری همواره کند بوده، اما هیچگاه به اندازه اواخر دهه ۱۴نبوده است. اکنون سایت ها برای کسب مجدد درآمد گذشته خود، به شیوه های نوین تبلیغاتی رو آورده اند، خصوصا صاحبان وب سایت های کوچک بارضایت از روش های جدید تبلیغاتی استقبال کرده اند. روش های جدید تبلیغاتی یکی از این روش های جدید تبلیغاتی، " تبلیغات متنی " نامیده می…
ادامه مطلب
  • 0