روش های تبلیغ در نقطه خرید

روش های تبلیغ در نقطه خرید تبلیغات مربوط به نقطه خرید یکی از بزرگ ترین بازارهای صنعت چاپ است. البته در کنار این امر باید به این موضوع هم توجه داشت که تبلیغات در نقطه خرید به یکی از اهداف بزرگ چاپ دیجیتال هم تبدیل شده است. افزون بر این، استفاده از چاپ دیجیتال در عرصه فرمت های بسیار بزرگ به این معنی نیست که مزایای چاپ سیلک هم فراموش شود و به خصوص ارزان تر بودن و سرعت بالای آن نادیده گرفته شود. اما در هر حال، اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم باید بگوییم که چاپ دیجیتال از نفوذ خوبی در بازار نقطه خرید برخوردار شده و در مقایسه با چاپ سیلک و چاپ عکس سهم بیشتری گرفته است. رشد چاپ دیجیتال در تبلیغات رشد چاپ دیجیتال و به موازات آن، رشد رسانه های دیجیتال در مغازه ها، تبلیغ در نقطه خرید را به دنیای مدرن انتقال می دهد. افزون بر این، از آنجاکه تبلیغ در نقطه فروش اساساً یک بحث جذاب است بنابراین توجه به آن نسبت به گذشته بیشتر شده است. در آغاز دهه 1990 باور عمومی این بود که با ظهور چاپ دیجیتال شاهد گرایش تازه ای در این زمینه خواهیم بود که مغازه های جزییفروشی برای استفاده کاراتر از ابزارهای …
ادامه مطلب
  • 0