روش های تبلیغ

روش های تبلیغ بروشور: اگر بروشورهای دارای اطلاعات مفید، درست طراحی شوند، بسیار از نظر تبلیغاتی مؤثر هستند و از نظر هزینه نیز بسیار مقرون به صرفه خواهند بود مثلاً در تیراژ 5000 عدد با چاپ 4 رنگ و کاغذ گلاسه 120 یا 135 گرمی قیمت تمام شده برای هر عدد بروشور حدود 100 الی 120 تومان خواهد بودکه ( تقریباً معادل یک کپی دورو معمولی است) این بروشورها به تدریج در حال تبدیل شدن به یک روش عمده تبلیغاتی هستند. تبلیغات پستی: تبلیغاتی که به طور مستقیم از طریق پست برای مشتریان فرستاده میشوند، کاملاً میتوانند با ماهیت و نوع نیاز مشتریان در ارتباط باشند. شما می توانید یک فهرست ثابت از مشتریان کنونی و یا از مشتریانی که می توانند مخاطب بالقوه شما باشند، تهیه کنید. این کار را میتوانید از طریق جمع آوری کارتهای ویزیت دنبال کرده و مدام لیستی را که از این طریق تهیه کردهاید، به روز کنید، چرا که همواره در چنین مواردی این خطر بالقوه وجود دارد که لیست شما قدیمی شود . بنابراین همیشه درصدد اصلاح آدرسهایی باشید که برگشت خوردهاند در استفاده از فهرست پستی به دلیل هزینه هایی که در بردارد، همیشه باید محتاط بود…
ادامه مطلب
  • 0